ماژول اپتیک (Optics Module) انجام پروژه کامسول

انجام پروژه کامسول

شبیه سازی اثر تداخل نور با طول موج های در محدود مریی با کامسول:

در این پروژه با استفاده از ماژول اپتیک خطی، به طراحی و بررسی قسمتی از فضا که در آن تداخل طول موج های با اختلاف فاز زیاد است پرداختیم.

این سیمولیت که توسط متخصصین این سایت انجام شده است مطابق با معادلات حالم در این ماژول صورت گرفته و به درستی تحلیل پارامتری شده است.

انجام پروژه کامسول

آموزش نرم افزار کامسول
آموزش نرم افزار کامسول

شبیه سازی میدان الکتریکی نور لیزر در برخورد با سطح بازتاب دهنده با کامسول:|انجام پروژه کامسول

در این شبیه سازی با استفاده از ماژول اپتیک به طراحی سطح بازتاب شونده با نور لیزر هلیوم پرداختیم.

در این تصویر کاملا نشان داده می شود که نتایج این شبیه سازی کاملا با شرایط تجربی توافق دارد. این پروژه توسط متخصصین این سایت سیمولیت شده است

و شرایط مرزی فیزیکی آن مورد تحلیل پارامتری قرار گرفته است.

شما میتونید برای انجام یا آموزش پروژه و پایان نامه خودتون به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.

شبیه سازی میدان های موج الکتریکی و مغناطیسی در فضای تهی با کامسول:

در این شبیه سازی با استفاده از ماژول اپتیک به طراحی میدان های عمود بر هم الکتریکی و مغناطیسی پرداختیم ، تمام این سیمولیت و تحلیل پارامتری این پروژه توسط متخصصین این سایت انجام پذیرفته است.

شما میتونید برای انجام یا آموزش پروژه و پایان نامه خودتون به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.

آموزش نرم افزار کامسول
آموزش نرم افزار کامسول
آموزش نرم افزار کامسول
ماژول الکتروشیمی (Electrochemistry Module) | آموزش نرم افزار کامسول

انجام پروژه comsolانجام پروژه کامسول

comsolآموزش کار با نرم افزار کامسولداربست سلولی کامسولسلول با کامسولشبیه سازی حسگر زیستی کامسولشبیه سازی کشت سلولشبیه سازی کشت سلول کامسولکامسول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *