گروه کامسول پروژه

کارگاه آموزشی

گروه کامسول پروژه تا کنون افتخار برگزاری چندین کارگاه آموزشی را در دانشگاه های کشور و همچنین کارگاه های خصوصی در تمام ماژول های این نرم افزار داشته است.

کارگاه آموزشی نرم افزار کامسول
  • کارگاه ۲ روزه دانشگاه شیراز
کارگاه آموزشی نرم افزار کامسول
  • کارگاه ۳ روزه دانشگاه اصفهان
کارگاه آموزشی نرم افزار کامسول
  • کارگاه ۳ روزه دانشکاه تبریز
کارگاه آموزشی نرم افزار کامسول
  • کارگاه ۱ روزه دانشگاه آزاد کاشان

نقطه نظرات

انتظار ما

منتظر دعوت برای برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها یا در شرکت های صنعتی و پژوهشی هستیم.

5/5 - (58 امتیاز)